Veterinair Ziektekundig Woordenboek
Auteur:     Dr. Th.A.M. Elsinghorst
Titel:          Veterinair Ziektekundig Woordenboek
Druk:         Eerste druk
Jaar:          2015
Pagina’s:   288
Uitgever:   Euroscience, Bilthoven
ISBN:          978-90-809041-0-1
Prijs:           € 39,00 (exclusief verzendkosten)
Bestelling: Per E-mail: th.elsinghorst@inter.nl.net

In dit woordenboek worden niet alleen veel basisbegrippen uit de ziektekunde gedefinieerd, maar er worden ook, veelal korte, beschrijvingen gegeven van een groot aantal aandoeningen, vooral bij huisdieren.

Er bestaan voor de naamgeving van ziekten geen strakke richtlijnen. Vaak verwijzen de namen naar één of meer kenmerken van de ziekte. Het komt nogal eens voor, dat de naam van een ziekte betrekking heeft op slechts één aspect of uitingsvorm ervan. Het is verre van uitzonderlijk dat een naam in de loop van de tijd verandert, meestal door toegenomen kennis van en inzicht in de aard, de oorzaak en het verloop van de ziekte. Oudere namen kunnen achterhaald zijn.

Bij veel ziektenamen komen één of meer synoniemen voor. Dat komt vaak doordat verschillende namen op verschillende aspecten van de ziekte betrekking hebben. Ten behoeve van de gebruiks vriendelijkheid zijn in dit woordenboek veel synoniemen vermeld, niet alleen bij de beschrijving van de ziekten, maar ook als ingangen met vaak “zie verwijzingen”.

De voor de samenstelling van dit woordenboek vereiste kennis van de veterinaire ziektekunde is voor een groot deel verkregen tijdens de opleiding tot dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en daarna tijdens een langdurige aanstelling bij het Pathologisch Instituut, later Vakgroep Pathologie, van dezelfde Faculteit. Daarnaast zijn diverse boeken en veel artikelen geraadpleegd, met name uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift.
Copyright 2002-2018 Euroscience - Vetline. Alle rechten voorbehouden. Euroscience URL en E-mail.
CMS en webdesign door Qsite
Laat ook uw website maken door Qsite. DHTML Menu By Milonic JavaScript